اخبار
 
نحوه ارزشیابی دروس نظری نیمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399
توسط دانشگاه نحوه ارزشیابی دروس نظری نیمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399 اعلام شد.
*اطلاعیه مهم آموزشی*ارزشیابی دروس در نیمسال دوم ۱۴۰۰_۱۳۹۹ بصورت مجازی خواهد بود.

 
کلیه ارزشیابی های دروس در نیمسال جاری طبق برنامه امتحانات سیستم گلستان بصورت تستی یا تشریحی برگزار خواهد شد، عدم شرکت دانشجو در ارزشیابی در تاریخ و ساعت اعلام شده، به منزله غیبت در جلسه امتحان است.

تاریخ دروس بدون منبع متعاقبا توسط دانشگاه اعلام خواهد شد.

نوع آزمون(کتبی یا تشریحی) توسط استاد تعیین و در تابلو اعلانات هر درس مشخص می گردد. برگزاری آزمون پایان نیمسال ضروری بوده و به صورت غیرحضوری و صرفا از طریق سامانه آموزش الکترونیکی به آدرس lms.ardebil.pnu.ac.ir  با طرح و بارگذاری سوالات آزمون توسط استاد برگزار خواهد شد.

 ارزشیابی های مستمر( میانترم با سهم ۸ نمره از ۲۰) الزامی و به عهده مدرس است، اما  دانشجویان الزامی به شرکت در آن ندارند و در این صورت نمره پایان ترم بر مبنای ۲۰ محاسبه می‌شود. (نمره پایان ترم ضربدر ۶/۱۰ شده و میان ترم سیستمی در نظر گرفته می شود)

 ارزشیابی الزاما باید در چارچوب منبع اعلام شده و در راستای اهداف آموزشی درس باشد.

 دانشجویانی که امکان استفاده از ابزارهای ارتباطی مورد نیاز را ندارند، لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۰ فروردین موضوع را به صورت کتبی به مرکز/ واحد محل تحصیل خود اعلان دارند.

دانشجویان موظف هستند در مهلت مقرر نسبت به تسویه حساب مالی اقدام کنند.

 
مهلت ثبت نمرات اعم از میان ترم و پایان ترم مطابق زمان بندی اعلام شده در تقویم آموزشی است. مهلت ثبت نمرات درسهای عملی و درس های که مطابق مقررات مهلت ثبت نمره بیش از یک نیمسال تحصیلی دارند، متعاقبا اعلام می شود.

 
درس جزء ۳۰ قرآن کریم به صورت خودخوان ارائه و آزمون پایان ترم نیمسال به صورت متمرکز از طریق سازمان مرکزی برگزار خواهد شد.

برای آزمون دروس عملی بصورت حضوری دستورالعملی جداگانه ای بزودی ابلاغ می شود.

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر