اخبار
 
مراسم ۱۶ آذر، روز دانشجو در دانشگاه پیام نور واحد ارشق
نشست با دانشجویان واحد ارشق تحت عنوان مطالبه گری و کرسی آزاداندیشی با حضور بخشدار محترم بخش ارشق
دیدار با امام جمعه محترم بخش ارشق
در این دو دیدار دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد ارشق، به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص مباحث مربوط به دانشجو و دانشگاه و همچنین به بیان برخی مطالبات خود، پیرامون منطقه ارشق پرداختند.
همچنین از دانشجویان فعال فرهنگی و ممتاز علمی تجلیل شد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر